ARTEMIS VeTeSS_SP

Diarienummer 2012-01640
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 2 302 970 kronor
Projektets löptid maj 2012 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

SPs huvuduppgift var att studera experimentell validering av pålitlighet med hjälp av felinjiceringstekniker på olika abstraktionsnivåer genom att utveckla ett scenario för att testa felhantering i en exekverbar implementationsmodell med avseende på hårdvarufel (WP6). Målet var att få ökad förståelse för hur modellimplementerad felinjicering kan appliceras och jämföra denna med andra typer av felinjiceringstekniker.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten har beskrivits i artiklar presenterade vid DEVVARTS14 och SafeComp15. Dessutom har arbetet presenterats och diskuterats på ´The joint VINNOVA-SSF Conference: Software for Competitiveness II Innovative software in systems 2015´ och IQPC15. Resultaten från felinjiceringsexperimenten samt de uppdateringar av SPs verktyg för modellimplementerad felinjicering, MODIFI, som gjorts i projektet kommer att underlätta för SP att erbjuda felinjiceringstjänster åt sina kunder.

Upplägg och genomförande

Ett av användningsfallen i VeTeSS var en elektronisk broms-tillämpning (brake-by-wire) framtagen av Volvo. MODIFI användes för att identifiera delar av tillämpningen känsliga för transienta hårdvarufel. Delarna utökades med mekanismer för att förbättra felhanteringen vilka utvärderades med MODIFI. SP utförde tillsammans med Volvo även en s.k. back-to-back-jämförelse av resultaten från modellimplementerad felinjicering med resultat från felinjicering på motsvarande fysiska system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.