ARTEMIS EMC2 - Volvo - Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments

Diarienummer 2014-00839
Koordinator Volvo Technology AB - BF 40700 Electrical and embedded systems
Bidrag från Vinnova 1 767 204 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och målet med Volvos deltagande i EMC²-projektet är att undersöka lämplighet och potential associerat med med införandet en tjänsteorienterad elarkitektur baserad på ´multi-core´ och ´many-core´ beräkningsplattformar för applikationer med olika kritikalitetsnivåer i dynamiska och föränderliga realtidsmiljöer. Målet är uppfyllt och vi har undersökt konsekvenserna av att introducera serviceorienterad arkitektur för funktioner i lastbil. Men det finns fortfarande problem som behöver undersökas i detalj innan de realiseras i produkter.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten för Volvo är: Mekanismer för att stödja flera operativsystem på beräkningsenheter ombord Skapa koncept kring E/E-arkitekturen för nästa generation tillsammans med en prototyputveckling Metodik för systematisk utvärdering av fysisk arkitektur Demonstration av serviceorienterad arkitektur baserad på en lastbils funktion tillsammans med Luleå tekniska universitet Utveckling av metod och verktyg för allokering och schemaläggning av singelkärna SW på multicore

Upplägg och genomförande

Volvo, tillsammans med de flesta andra industriella partner, driver användarfall i projektet. Användarfallet representerar relevant industriell applikation och används för att formulera industriella behov och krav på den teknologi som ska utvecklas i projektet. Användbarheten av den nya EMC2-technologien utvärderas genom att applicera den på användarfallen. En delmängd av användarfallen används också till publika demonstrationer av projektets resultat.

Externa länkar

Man kan hitta offentliga leveranser här https://www.artemis-emc2.eu/publications/public_deliverables/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.