ARTEMIS EMC2 - Systemite - Embedded Multi-Core Systems for Mixed Criticality Applications in Dynamic and Changeable Real-Time Environments

Diarienummer 2014-00845
Koordinator Systemite AB
Bidrag från Vinnova 551 019 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

EMC2 adresserar Artemis Innovation-pilotprogrammet: AIPP5: plattformar för inbyggda system och det yttersta målet är att etablera multi-core-teknik i alla relevanta systemdomener, där blandad kritik är mycket viktig för att möjliggöra produktinnovationer och påskynda marknadspenetration. För att möta detta mål införde EMC2 multikärnarkitektur med sitt utvecklingsekosystem med förbättrad programmerbarhet, dynamisk runtime-miljö samt flera verktyg som underlättar design och analys.

Resultat och förväntade effekter

Ur teknisk synpunkt fokuserar EMC2 på tre nyckelaspekter - Blandad kritik kräver hantering av applikationer med olika prioriteringar. - Utformning av dynamisk omkonfiguration ska omfatta hela spektret av dynamiska förändringar på applikationsnivå. - När det gäller hårdvarukomplexitet kan antalet kontrollenheter ändras vid körning. Dessa nyckelaspekter realiseras genom - Serviceorienterad arkitektur på multicore-inbyggda system - Modellbaserad design för system för blandad kritik - Dynamiska runtime miljöer och tjänster

Upplägg och genomförande

För att introducera och bevisa teorier och deras industriella tillämplighet organiserades EMC2-projektet i en matrisstruktur, horisontell och vertikal. Horisontella aktiviteter, så kallade tekniskt arbetspaket (WP1-WP6), fokuserade på att utveckla dedikerade teknologier som krävs för att utveckla inbyggda multikärnsystem med blandad kritik Å andra sidan inkluderades vertikala aktiviteter, så kallade Living Labs (WP7-WP12), flera demonstranter för inbyggda system med blandad kritik, som syftar till specifika applikationsområden som automotiv och flyg.

Externa länkar

EMC² web site where you can find relevant information in your area.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.