ARTEMIS EMC2 - Ericsson - Säkerhet för tjänster med mobilnät ansluten inbyggda system

Diarienummer 2014-00663
Koordinator Ericsson AB - Ericsson Research, Lund
Bidrag från Vinnova 477 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Inbyggda enheter är hörnstenen inte bara i många IoT-lösningar, men även som delsystem i större mobilnät ansluten IKT och styrsystem som självgående fordon, drönar, anläggningskontroll, samt kommunikationsinfrastruktur. Dessa enheter måste vara säkra och måste behålla sitt säkerhetsskydd under långa perioder, även under ett par decennier. I vårt bidrag till EMC2-projektet har vi använt kunskap kring säkerhet från mobila enheter för säkerhet i inbyggda enheter i allmänhet, speciellt lämpad för service orienterade arkitekturen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat ett generellt angreppssätt för att bygga säkra system som använder inbyggda enheter med hjälp av en serviceorienterad arkitektur. Vi utvecklade och testade också en effektiv lösning för åtkomstkontroll till tjänster som tillhandahålls av inbyggda enheter. Vår lösning verifierades med hjälp av Ericssons Calvin-ramverket för att bygga dynamiska IoT system.

Upplägg och genomförande

Arbetet för T1.5 taskforce gjordes genom workshops och kollektivt skrivande av rapporten, där ’state-of-the-art’ tillvägagångssätt undersöktes och nya ansatser diskuterades. Arbetet för andra arbetspaket följde en sedvanlig arbetsupplägg med bidrag till rapporten samt granskning före slutlig upptagning i slutversionen. Forskningen kring åtkomstkontroll och hanteringslösningar för IoT genomfördes genom examensarbeten. De bidrog också till realiseringen och bidrag till öppen källkod för Calvin-ramverket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.