ARTEMIS CRYSTAL_Systemite Effektiv systemutvecklingsprocess för säkerhetskritiska system

Diarienummer
Koordinator Systemite AB
Bidrag från Vinnova 2 638 834 kronor
Projektets löptid mars 2013 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål - att industrialisera en interoperabilitetsstandard för att effektivisera utvecklingsprocessen för inbyggda system - har lyckats genom att IOS tagits fram men viktiga byggstenar saknas fortfarande. Projektets syfte - att snabba upp mognaden, integreringen samt domänöverskridande återanvändande av tekniska och metodikinriktade byggstenar för utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system med hjälp av en kritisk massa av europeiska teknikleverantörer - har uppnåtts genom att många teknikleverantörer har anslutit sig till projektets principer.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet av projektet var att främja Europas ledande ställning inom utveckling av inbyggda system, speciellt avseende kvalitets- och kostnadseffektivitet av säkerhetskritiska inbyggda system och arkitekturplattformar. Tack vare en framgångsrik utveckling av IOS så finns en stor potential för att uppnå det förväntade resultatet, men det kräver att industrin väljer att anamma standarden.

Upplägg och genomförande

Projektet har lyckats med att ta fram en tjänsteorienterad arkitektur som nyttjar resultaten av tidigare relaterade projekt inom domänen inbyggda system med fokus på att ta dessa resultat närmare industrialisering. Detta får ses som en betydande framgång med tanke på den stora mängden partners och projektets breda ansats. Om industrin anammar resultaten så kommer det sannolikt att ha en betydelsefull påverkan för att stärka europeisk konkurrenskraft på nya marknader och samhälleliga tillämpningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.