ARTEMIS Arrowhead_8 , Midroc

Diarienummer 2012-04313
Koordinator MIDROC AUTOMATION AB
Bidrag från Vinnova 2 004 981 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet antog i sin inledning två stora utmaningar: att skapa informationsinteroperabilitet mellan enheter och att kunna integrera automationssystem med sådana enheter. Den framtagna tekniska lösningen är Arrowhead Framework som baserar sig på tjänsteorienterad arkitektur.

Resultat och förväntade effekter

I linje med vår vision har vi genomfört 26 demonstrationer av industriellt och kommersiellt intressanta automationslösningar inom fem olika applikationsdomäner. Demonstrationerna har handlat om allt från att spara energi och ökad informationssäkerhet i olika system till förbättring av underhåll.

Upplägg och genomförande

Genom hela projektet har vi haft ett tydligt centralt teknikmål om IoT-interoperabilitet och integrabilitet vilket lett till Arrowhead Framework. Genom demonstrationer har vi fått testa och verifiera centrala tekniker vilket resulterat i ett ramverk för interoperabilitet och ett system för integrabilitet plus ett stort antal automationsinnovationer.

Externa länkar

Hemsida för projektet med publicerat material och hänvisningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.