ARTEMIS Arrowhead_3 , Fotonic i Norden AB

Diarienummer 2012-04307
Koordinator FOTONIC I NORDEN AB
Bidrag från Vinnova 2 543 038 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Fotonics medverkan i Arrowhead projektet var att lära sig mer om och ta del i utvecklingen av ett ramverk för att koppla ihop olika sensorer och system. Mer specifikt att utveckla och testa hur Fotonics 3D kameror kan fungera i en tjänsteorienterad systemarkitektur.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat ett tekniskt ramverk för att koppla ihop olika sensorer och system. Fotonic har bidragit bland annat genom att utveckla Arrowhead-funktioner som öppen källkod i C++. Projektet har också innehållit mycket teknikutveckling kopplat till Fotonics unika 3D kameror. Stora framsteg har gjorts och har resulterat i att Fotonic efter projektet nu håller på och lansera en ny 3D kamera på en internationell marknad.

Upplägg och genomförande

Att ta fram ett ramverk och arbeta för en standardisering inom området internet of things är en stor och svår uppgift men projektet har arbetat strukturerat med gap-analys och piloter. Då Fotonic vid projektets start var relativt nystartat så var det svårt att bidra i detta arbete i någon större utsträckning. Allt eftersom projektet gått så har företaget växt och vi har i slutet kunna bidra mer aktivt med öppen källkod och demonstrationer.

Externa länkar

The official Arrowhead webpage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.