ARTEMIS Arrowhead_10, Boliden

Diarienummer
Koordinator Boliden Mineral AB
Bidrag från Vinnova 45 168 kronor
Projektets löptid januari 2013 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Boliden har gjort 2 försök under projektets gång att starta upp projektet. 1 Vi bjöd in alla bolag till Boliden och genomförde ett mycket uppskattat studiebesök i en gruva. 2 Vi bjöd in alla intressenter till ett seminarie kombinerat med studiebesök där vi diskuterade gruvindustrins behov av positioneringslösningar. Det blev stor succé och många deltagande som var mycket nöjda med resultatet men det skapade inte någon fler testverksamhet i gruvan inom ramen för arrowhead. Däremot kom det fram flera förslag som senare har testats inom ramen för PIMM (Vinnovaprojekt)

Resultat och förväntade effekter

Om målet var att genomföra tester i gruvan så kan vi inte påstå att det målet har uppfylts. Om målet var att bygga nätverk och få nya kontakter så måste jag nog ändå påstå att Arrowhead har varit en framgång.

Upplägg och genomförande

Grundproblemet med vår medverkan i Arrowhead var om jag förstår det hela rätt att en stor maskintillverkare hoppade av konsortiet i sista stund. Detta innebar att vi som skulle tillhandahålla en testmiljö för bla ny sensorteknik satt i samma projekt som ett gäng SME bolag som pga av maskintillverkarens avhopp inte hade någon testrigg att testa sina system på

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.