Arrangörskostnad Swedage 2012

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Vårdalstiftelsen
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04028

Statistik för sidan