Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arenaprojekt PTC Februari 2017 Brogrens Nivå 2

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att etablera ett simuleringsmässigt samarbete mellan företagen så att de tidigt ska kunna virtuellt utvärdera olika tillverkningsmetoder. Målet var att identifiera vilken simuleringsmetodik och vilka data som krävs för att simuleringsmässigt jämföra alternativa tillverkningsmetoder för ledskenor. Dessa var hydroformning kombinerat med lasersvetsning samt quintusformning kombinerat med lasersvetsning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets slutsats är att det finns behov av att identifiera och utveckla lämpliga brottkriterier för noggrannare simulering av hydroformning och formning med quintuspress. Det finns även behov av materialdata för simulering av lasersvetsning i exempelvis Haynes 282. Detta kommer att utredas och utvecklas i ett nytt SMF Flyg projekt som startar i Januari 2018. Detta kommer att leda till mer noggranna FEM simuleringar och därmed större möjligheter till virtuell utvärdering.

Upplägg och genomförande

Utredningen genomfördes med hjälp av praktiska tester med simulering med FEM. En befintlig ledskena i Haynes 282 material valdes som testobjekt. Baserat på CAD-geometri utvecklades modeller av formningsverktyg. HDL simulerade sedan hydroformning Jobro simulerade formning med quintusteknik i Autoform. Utdata som mesh och restspänningar skickade till Brogrens som genomförde en svetssimulering i LS-Dyna. Resultaten utvärderades och behovet av metodutveckling och materialdata identifierades

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01681

Statistik för sidan