Arenaprojekt Compraser nov 2014

Diarienummer 2014-06052
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att via en teknisk förstudie och utvalda aktiviteter bidra till att STEP införs som en rationell tillverkningsmetod inom flygindustrin. Detta har uppnåtts eftersom plattor och u-balkar har tillverkats, robotisering testats samt en kraftig minskning av cykeltiden erhållits.

Resultat och förväntade effekter

Processen ger unika möjligheter för Oxeon med sitt patenterade ´spread tow´ material att bli materialleverantör till underleverantörer som t.ex. Saab och GKN och kunna erbjuda tydliga kundfördelar genom följande : -Förenklat införande av automatisering, minskade cykeltider -Användning av standardiserade robotiklösningar från bilindustri -Förbättrade egenskaper i verktygen (förenklad avformning) -Förbättrade materialegenskaper (minskad sprickbildning) -Förbättrade processegenskaper (ökad urgasning i uppläggningen av laminaten). Samtliga punkter har uppfyllts

Upplägg och genomförande

-Tillverkningsförsök -Skrivande av konfidentiell rapport -Patenterbarhetsundersökning -Workshop på Swerea SICOMP där resultaten presenteras Alla ovanstående aktiviteter har utförts förutom patenterbarhetsundersökningen som ännu pågår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.