Arena Hållbar Stad

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Mistra Urban Futures - centrum för hållbar stadsutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Konferensen har samlat aktörer inom hållbar stadsutveckling för att skapa samverkansplattformar. Summereing av DHS uppdrag och arbete, synliggörande av stödprojekt och dess resultat har gjorts. Synliggörande av aktörer som tar ansvar för en nationell arena har givirs exempel på. Ex samarbete mellan M-UF och VINNOVA inom innovationsplattformar, M-UF och Boverket om sociala aspekter i stadsutveckling, M-UF´s event ´Dialog i stadsbynnad´ som bygger vidare på ´Stadsbyggnadsdialogen´. Många av Sveriges aktörer inom stadsutveckling presenterade sig under nätverkskavalkaden.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen har bidragit till att sätta begreppet hållbar stad på Sverigekartan och att ge deltagarna verktyg för att bygga den hållbara staden. Deltagarna har fått en inblick i var Delegationen för hållbara städers stöd har gått och se exempel via film och studiebesök på goda exempel som leder till en mer hållbar stad. Detsamma gäller Naturvårdsverkets stöd till Lipp och Klimp samt VINNOVAS och Mistra Urban Futures projekt. Konferensen har också bidragit till att skapa och vidmakthålla värdefulla nätverk och att vara ett forum för kontaktskapande.

Upplägg och genomförande

Konferensen innehöll föreläsningar av ledande befattningshavare från regering, nämnder, verk och stiftelser som bidragit med finanisering för hållbar stadsutveckling. Konferensen fokuserade på 5 teman: Grön teknik och miljöinnovationer, Stadens mobilitet, Människans centrala roll, Resurser kretslopp och ekosystemtjänster och Stadens synergier och samband. Mingelmöjligheter i raster och på sociala aktiviteter under kvällarna erbjöds,n ätverkskavalkad med presentation av 18 nätverk, projektkavalkad med lyckade exempel och föreläsningar och 8 studiebesök erbjöds.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.