AR (Augmented Reality) för stadsutvecklingsprojekt

Diarienummer 2018-01188
Koordinator Tomorrow Digital AB - Tomorrow Digital
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018