Användningen av medfödda försvars regulator peptider som ny terapi för hypoxisk-ischemisk hjärnskada hos nyfödda

Diarienummer 2014-04127
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Perinatalmedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 40 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syrebrist (hypoxi-ischemi) och inflammation är vanliga orsaker till hjärnskador hos nyfödda, vilket kan leda till bestående neurologiska skador. Barn som föds för tidigt är allra mest utsatta och för närvarande finns ingen farmakologisk behandling för dessa tillstånd. De övergripande målen för projektet är att undersöka de underliggande mekanismerna som leder till skada i den omogna hjärnan och pröva nya läkemedel som nervskyddande behandlingar.

Resultat och förväntade effekter

Vi kommer att utveckla en kliniskt relevant djurmodell som väl avspeglar de skador som uppstår hos prematurt födda barn. Vi kommer också att analysera kliniska prover från prematurt födda patienter, vilket ökar det translationella värdet av studierna. Detta arbete kommer att generera ny kunskap om hur hypoxi-ischemi, infektion och inflammation kan orsaka hjärnskada. Resultat från projektet kommer också att ge stöd för användning av immunmodulerandepeptider som nya terapier för hjärnskada hos nyfödda.

Upplägg och genomförande

Syftet med Vinnova planning grant var att anordna ett möte mellan medarbetare för att diskutera projektplanen. Dr Lai (sökande), Dr. Mallard (GU) och Dr. Levy (Harvard) träffades i samband med en konferens i Salt Lake City. Mötet var mycket givande och ledde till en detaljerad projektplan. Dr Lai besökte också Dr Mallards laboratorium i Göteborg, där större delen av den föreslagna forskningen kommer att bedrivas. Praktiska arrangemang för Dr Lais flytt till Sverige undersöktes också. En ansökan till VINNMER Marie Curie Inkommande bidrag sammanställdes och har skickats in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.