Användarstyrd processdesign för stål med extrema egenskaper (ExtremeSteels)

Diarienummer 2017-05531
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 4 160 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2021
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-05469-en

Syfte och mål

Presshärdning, en svensk uppfinning, har visat en exponentiell industriell tillväxt och har blivit en global teknik. Den främsta drivkraften för ökad användning av presshärdade komponenter är omsorg för miljön. Användning av presshärdade komponenter ger möjlighet till lättare fordonskonstruktioner och mindre utsläpp. Detta projekt syftar till att utveckla en ny presshärdningsteknik genom att introducera en ny termomekanisk formningsprocess baserad på Quenching and Partitioning (QP).

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt syftar till att ta presshärdningstekniken till en ny nivå genom att introducera en ny termomekanisk formningsprocess baserad på Quenching and Partitioning (QP) samt utforska ett nytt stålmaterial som är lämplig för processen. Målet är förbättrade egenskaper med 30% i ökad sträckgräns, 30% ökad draghållfasthet, 100% ökad brottförlängning och 30% ökad utmattningsgräns jämfört med presshärdat borstål.

Planerat upplägg och genomförande

- Utveckla metoder för prediktering av mikrostruktur och relaterade hållfasthets-, deformations-, brott- och utmattningsegenskaper för det valda materialet som utsätts för QP-processer - Skapa tillverkningsstrategier för att erhålla extrema egenskaper när materialet formas med QP-processer - Utveckling av demonstratorer för validering av QP-baserad formning och svetsning - Fastställa strategier för utveckling av nya QP-material baserat på resultaten i den aktuella studien

Externa länkar

Hemsida LTU/Hållfasthetslära, innehåller projektbeskrivning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.