Användargränssnitt för automatiserade fordon - HaTric

Diarienummer 2014-01411
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94741, Interaction Design Advanced Engineering & Research
Bidrag från Vinnova 7 665 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2013-05662-en

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att generera designprinciper, testmetoder och prototyper som är nödvändiga för att förstå vad som utgör bra HMI-design (dvs. design för användargränssnitt) för automatiserade fordon. Fokusområden: Förarbeteende inom automatisering, användares förväntningar på autonom körning och HMI för autonom körning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har givit grundläggande förståelse av vad som utgör bra HMI-design för automatiserade fordon, vad gäller vilka aspekter som ska beaktas vid utformningen av HMI. Dessutom har nya innovativa forskningsmetoder och explorativa HMI-lösningar utvecklats.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med att ta fram en teoretisk grund kring förares beteende inom automation - en litteraturstudie genomfördes, två studier kring användandet av ett befintligt semi-autonomt system genomfördes och ett konceptuellt ramverk togs fram. Projektet utforskade också användares förväntningar på autonom körning. Projektet har varit explorativt och har inkluderat design och test av olika HMI-lösningar för autonom körning. En forskningsbil med möjlighet att testa olika aspekter av HMI för automatiserade fordon har också utvecklats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.