Användardriven innovation för bättre välfärdstjänster

Diarienummer 2015-06774
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad/Sektionen för lokal och regional utveckling
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet är att SKL erbjuder ett verifierat distansoberoende stöd för lokalt innovationsarbete med utgångspunkt i användarnas behov. Ett pilotprojekt drevs med 9 kommuner/landsting där SKLs innovationsmodell utvecklades till Innovationsguiden.se i kombination med en stödprocess med utbildning och coachning. En affärsmodell har utvecklats för att säkerställa ett långsiktigt arbete. Ett 60-tal projektgrupper påbörjar utvecklingsprogrammet under 2017 och bidrar därigenom till finansiering för fortsatt utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet drevs initialt med nio kommuner/landsting. Senare tillkom 35 projektgrupper genom ett samarbete mellan Socialdepartementet och SKL. Detta har medfört att arbetssättet prövats med betydligt fler verksamheter än förväntat. Samtidigt innebär det att arbetsformer mm utvecklats för att kunna hantera en ökad efterfrågan. Vid utgången av 2018 beräknas 100 projekt ha gått igenom Innovationsguidens utvecklingsprogram. Det finns en betydande efterfrågan på det stöd som erbjuds, såväl för utvecklingsprogrammet som föreläsningar och liknande insatser.

Upplägg och genomförande

Ett pilotprojekt drevs med nio kommuner/landsting där SKLs innovationsmodell utvecklades till Innovationsguiden.se i kombination med en stödprocess med utbildning och coachning. Utvecklingen är frukten av ett samarbete mellan SKL och Stiftelsen svensk industridesign (SVID). Genom att kombinera parternas styrkor och kunnande har en ny tjänst utvecklats och spridits.

Externa länkar

Film som beskriver innovationsguiden 6 steg. Film som beskriver processen utifrån en projektgrupp - Uddevalla kommun och konceptet "vem kommer på besök" Film som beskriver Innovationsguidens utvecklingsprogram samt kommentare från deltagare som varit med i piloten. Webbplatsen innovationsguiden.se innehåller filmer, mallar och instruktioner. Pdf som beskriver Innovationsguidens utvecklingsprogram och hur kommuner och landsting kan ta del av erbjudandet. Innovationsguiden

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.