Ansträngningsinkontinens - utveckling av medicinteknisk produkt för ett aktivt liv.

Diarienummer 2015-01860
Koordinator INVENT MEDIC SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet med att stärka företagets ställning och inleda strategiarbete har uppfyllts. Projektet har till stor del uppnått sina mål. MåL: Marknadsanalys - Strategi Tre analyser har genomförts och kommer i slutet av året resultera i en första go-to-market strategi. MåL: Behandling av patentportfölj Patentportföljen har överförts till patentbyrå med specialkompetens inom området och arbetet fortskrider enligt plan. MåL: Klinisk utvärdering och initiera en ´Investigator broschyr´ Den kliniska utvärderingen har börjat. MåL: Prototypproduktion Hundra prototyper har levererats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en första go-to-marketstrategi. Projektet har medfört en ökad kunskap om vilka behov som finns runt produkten. Projektet har medfört en ökad kunskap om konkurrenssituationen. Tack vare den kunskap och det nätverk som skapats under projektet kommer vi att kunna säkerställa utveckling av produkten och företaget. Patenten har under projekttiden bearbetats så att chansen för ett bra patentskydd ökat ytterligare.

Upplägg och genomförande

Invent Medic arbetar i en Virtuell bolagsform och använder sig uteslutande av externa resurser. Projektet har genomförts av konsulter med erfarenhet inom omvärldsanalys och marknadsstrategi genom sökningar/datainsamling från publika källor, identifierat och genomfört intervjuer med experter inom området kvinnlig inkontinens. Data har analyserats och sammanställts i samarbetet med bolaget till strategidokument. Under projektet har granskningen av patentansökningarna hanterats enligt standard av en patentbyrå med specialkompetens inom det medicintekniska området.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.