Ansökan om planeringsbidrag för svensk nod i KIC Added value manufacturing

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en svensk nod inom Manufacturing KIC samt att påverka inriktning på hela KICen så att svenska prioriteringar tydligt finns med. Kärntrupp i arbetet är: - Teknikföretagen, företrädande 3600 medlemsföretag - De två strategiska forskningsområdena inom produktion - SPI - Sustainable Production Initiative - XPRES - Swerea IVF, produktionsforskningsinstitut.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet förväntas resultera en svensk nod inom kommande Manufacturing-KIC. Kärntruppen har arbetat på svensk och europeisk nivå för en tidig utlysning av Manufacturing samt för att skapa nationell och europeisk struktur för Manufacturing KIC. Prioriteringar i en svensk nod har koordinerats med arbetet inom Strategisk forsknings- och innovationsagenda för Produktion.

Upplägg och genomförande

Strukturen inom den nationella påverkansplattformen Manufuture-SE har använts som utgångspunkt för aktiviteterna. Nationellt har arbetet med Strategisk forsknings- och innovationsagenda för Produktion gjort att förankring av svenska prioriteringar förenklats. På europeiskt plan har arbetet knutits till Manufuture och EFFRA och den planerade ansökan för Manufacturing KIC som finns med stöd från dem. I dialogen med företag och organisationer utanför kärntruppen har otydligheten i när/om en utlysning Manufacturing-KIC kommer varit en svårighet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.