Ansökan om överbryggningsmedel: Nationell uppskalning och permanentande av Hälsans nya verktyg

Diarienummer 2014-04354
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målbilden har förändrats till att HNV ska bli nationellt ledande vad gäller att sprida erfarenheter av implementeringar av ehälsa och välfärdsteknik till kommuner, landsting och regioner. Beslutsfattare behöver lära av andra för att ta nästa steg i digitaliseringen. HNV har uppfyllt de flesta av målen i ansökan till Vinnova. HNV har producerat, publicerat och spridit/presenterat ett trettiotal fallstudier som hittills laddats ned 17000 gånger. HNV ägnar mycket tid åt omvärldsbevakning som varje vecka mynnar ut i ett nyhetsbrev som är relevant för beslutsfattare runt om i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

HNV är numera en känd aktör som sprider kunskap om hur implementering av ehälsa och välfärdsteknik fungerar hos kommuner, landsting och regioner. Effekten blir ett bidrag till beslutsprocessen när kommuner och landsting ska satsa på nya lösningar och arbetssätt. All omvärldsbevakning, trettitalet fallstudier, veckovisa nyhetsbrev, nyheter på Twitter och Facebook samt 50-tal evenemang som HNV åstadkommit har fått effekter såsom ökad kunskap hos beslutsfattare om vad som händer inom området och även skapat mötesplatser och nätverk för kommuner och landsting runt om i landet.

Upplägg och genomförande

Initialt togs en strategisk plan fram. Styrelsen uppdaterades för att få en nationell täckning. Rekrytering av medlemmar startade. Senare genomfördes en marknadsundersökning hos beslutsfattare inom kommuner, landsting och regioner vad som krävs för att ta nästa steg i digitaliseringen. Ett resultat av undersökningen var att lära av andra varför HNV startade produktion av fallstudier utifrån en genomarbetad mall. Sverige dammsögs på implementerade ehälso- och välfärdstekniklösningar att skriva om och HVN spred resultatet i nyhetsbrev, på Twitter, Facebook och på evenemang.

Externa länkar

Fokus på fallstudier som publicerats samt en blogg som presenterar spännande artiklar om HNV:s arbete och omvärlden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.