Ansökan om medel till förstudie ang. IPR-bolag

Diarienummer
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB - SICT Swedish ICT Research AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med statens engagemang på kommersiella grunder för att reducera antal patenttvister och kränkta licensavtal är att tillse att utvecklingen för nya arbetstillfällen stannar i Europa och med fördel i Sverige. Målet med Statens Patentpartner Sweden AB är att bygga en verksamhet som kan verka på kommersiella grunder på nationell bas, men samtidigt skapa tydliga partnerskap med fler länder inom EU för att öka rörligheten av kapital mellan nationsgränserna och därtill främja handel som en komponent vid uppgörelser av patenttvister.

Resultat och förväntade effekter

Studien har visat att det finns ett underlag i form av uppfinnare som söker stöd för att starta ett statligt IPR-bolag. Vi avvaktar Regeringens beslut i frågan.

Upplägg och genomförande

Arbetet har drivits av Swedish ICT i samarbete med RISE. För att genom genomföra studien har Swedish ICT engagerat Liselott Plamgren genom PL Consulting och Dan Brännström genom Aperion AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02558

Statistik för sidan