Ansökan om doktorandfinansiering NGIL 2011

Diarienummer 2011-01296
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - juni 2012
Status Avslutat