Anpassning av tekniken för tryck av el-luminicenta färger för kommersialisering av produkter.

Diarienummer 2012-02909
Koordinator LumiSigns AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ny marknadsplan - Marknadsplanen är reviderad. Beslut om marknadsprioriteringar - Vi har valt ut tre marknadsområden som vi kommer att prioritera. Samarbetsavtal med tre screentryckerier - Vi har ett samarbetsavtal under utarbetning. Avtal med färgleverantör och två elektronikleverantörer - Vi har etablerade kontakter men inget samarbetsavtal. Egen kunskap för att kunna offerera och producera produkter - Uppfyllt. En kostnadsreducering av produktionsmetoderna med 30%. - Redan uppnått genom samarbetet med screentryckföretag. Mer finns att göra.

Resultat och förväntade effekter

Det ekonomiska resultatet motsvarar inte det förväntade utfallet. Främsta anledningen är att vi tvingats lägga avsevärt mer tid på teknisk utveckling än vad vi först kalkylerat med. Förväntade försäljningseffekter är inte nådda. Utfallet är alltför blygsamt.

Upplägg och genomförande

Vår avsikt att genomföra en marknadsscanning genom att bjuda in till seminarier har inte fungerat. Vi fick alldeles för dålig respons på våra inbjudningar att vi valde att i stället direktbearbeta potentiella kunder. Vi har emellertid nu lyckats att få välrenommerade kunder att bjuda in till seminarier im screentryck av elektroluminiscerande färger. Exempelvisettstort företagoch deras enhet Development, som bjuder in sina kunder. Vi har lyckats intressera fler företag att göra på samma sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.