ANNEXT

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - september 2013
Status Avslutat