Anatomia -hälsa för barn genom spelifiering.

Diarienummer 2014-04755
Koordinator Exponential AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har tagit ett viktigt steg mot vårt mål att göra en skillnad för hälsosystemet och dess yngsta patienter med ett modernt digitalt hälsoverktyg för barn. Genom den spelifieringsmetodik vi utvecklar förenklar vi kunskapsinhämtning av kritisk information för egenvård och ändrar attityden hos det sjuka barnet, framförallt genom motivation och engagemang. Projektet har möjliggjort att vi har kunnat ta fram en teknisk specifikation för plattformens funktioner och utformning.

Resultat och förväntade effekter

Det främsta resultatet av vår studie är den tekniska specifikation som vi tagit fram genom vår studie med aktörer inom sjukvårdssystemet. Genom interaktion med bland annat patienter, anhöriga och forskare har vi identifierat kritiska element för god egenvård jämte tekniska möjligheter. Vi har planerat verktygets funktioner så att vi kan stimulera barn till goda hälsovanor och stärka sjukvården med ett modernt, kostnadseffektivt och engagerande verktyg.

Upplägg och genomförande

Vår studie har genom intervjuer och analys av existerande lösningar hjälpt oss förstå tekniska krav och möjligheter för vår plattform. Under projektet har vi även kunnat stärka band med potentiella kunder och har etablerat relationer med nya samarbetspartners. Vi har uppnått målet att ta fram en teknisk specifikation för vårt verktyg där vi har tagit fram en plan för plattformens funktioner och form.

Externa länkar

www.exponential.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.