An experimentally organised economy: A Proposal for a Strategic Knowledge Platform

Diarienummer 2018-04797
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 11 600 473 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Den strategiska kunskapsplattformen för en experimentell organiserad ekonomi (EOE) kommer att samla forskare och beslutsfattare inom entreprenöriellt experimenterande. Syftet är att öka vår förståelse kring i vilken utsträckning och på vilket sätt offentliga och privata aktörer och åtgärder kan bidra till ett effektivare entreprenöriellt experimenterande, och därigenom en bättre fungerande experimentellt organiserad ekonomi. Mål 1. Bli en knutpunkt för kunskapsutbyte mellan forskning och policy 2. Fostra policyförståelse kring EOE 3. Skapa en forskningsinfrastruktur

Förväntade effekter och resultat

Plattformen kommer att fokusera på tre analytiska nivåer: hur entreprenöriellt experimenterande bidrar till långsiktig förnyelse i olika typer av system, samt hur detta kan bli mer effektivt ("Experimentellt samhälle"). skapande, urval och uppskalning av experimentella satsningar och organisationer, samt hur detta kan bli mer effektivt ("Experimentella organisationer"). kopplingen mellan entreprenöriellt experimenterande och individers färdigheter och rörlighet, samt hur det kan bli mer effektivt ("Experimentella individer").

Planerat upplägg och genomförande

1. Etablera ett ledande nationellt och internationellt nätverk av forskare och beslutsfattare inom området för en experimentellt organiserad ekonomi 2. Hitta synergier i gemensam data: Utveckling av ett nationell (svenskt) dataset, inklusive företagsbaserad (Serrano) data, fallstudiebaserad empirisk data (t.ex. regioner / sektorer / teknik) och sammanställning av svenska och internationella policyinitiativ som rör EOE 3. Utforma och genomföra ett forskningsprogram med forskningsprojekt inom den experimentellt organiserade ekonomin

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.