AMRA automatiserad analys av bilder från magnetkamera

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicin och hälsa
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera en metod för automatisk mätning av visceral fettvolym baserat på en snabb helkropps magnetkameraundersökning utifrån kommersiella och regulatoriska krav. Krav och kommerseriella aspekter på USA marknaden kartlades, pilotprojekt med kommersiell samarbetspartner genomfördes samt en erfaren entreprenör rekryterades till projektet.

Resultat och förväntade effekter

Produktprototyp har testats hos kommersiell samarbetspartner. USA-marknaden och krav på produkten för att möjliggöra regulatoriskt godkännande i USA har kartlagts. En erfaren entreprenör har knutits till projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom två delprojekt i San Diego, CA , USA där en marknadsanalys genomfördes i sammarbete med Rady school of business vid UCSD och en regulatorisk undersökning genomfördes i samarbete med Keck institute of applied life sciences. Pilotprojekt genomfördes med en svensk privatklinik. En erfarnen entreprenör rekryterades till projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.