Alphabetics - världsunik språkutvecklingsplattform

Diarienummer 2016-01306
Koordinator Lingolearn AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Övergripande mål med innovationsprojektet var att utveckla en prototyp av en analysmotor som genom textanalys bedomer elevers sprakliga utveckling, visa att denna analysmotor fungerar genom ett pilottest, samt att IP-skydda den. Syftet var att bidra till utveckling av undervisning och elevers lärande. Målet är uppnått. Vi har byggt en fungerande analysmotor, testat dess funktion och upprättat en IP-strategi och tagit de första stegen av den. Vi har därigenom tagit steg mot det övergripande syftet att förbättra språkundervisning och öka språkinlärningen i skolan

Resultat och förväntade effekter

Analysmotorns initiala resultat kan ge oss svar av två kategorier. 1. Kan motorn svara på det vi hade tänkt, 2. Kommer motorns resultat att kunna vara så värdefulla som vi tänkt. 1. Inledande resultat är övervägande goda. Motorn gör idag vissa analyser med mycket hög precision samt vissa mer komplicerade med övervägande gott resultat. Dessa resultat kommer att kunna utvecklas både genom tillförande av mer data samt utveckling av koden. 2. Bedömningen är att resultatet är så viktigt som vi har tänkt oss sedan tidigare.

Upplägg och genomförande

Projektets form har utvecklats under projektet. Ett samarbete med KTHs språkteknologiforskargrupp har utvecklats och ett exjobb har bidragit till resultaten i projektet liksom två professorer på KTH. Några personer i projektgruppen försvann till heltidsjobb och de har ersatts av nya personer. Till förmån för projektets fortsatta utveckling har arbete flyttats från konsultarbete till utveckling av anställda som finns kvar i projektet efter projektets avslutande.

Externa länkar

Viggo Kann, professor på KTH som bidragit i projektet. webbsida för den kommande produkten och bolaget. Riktad till investerare och potentiella medarbetare och kunder. Jussi Karlgren, adjungerad professor som har bidragit i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.