All aboard Virtuell Demonstrator

Diarienummer 2012-00566
Koordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att bidra till ökad konkurrenskraft för svensk båtindustri. Via användardriven innovation,lyfta fram kvinnors önskemål utan att exkludera mäns. Arbeta fram nya metoder för samarbete mellan företagen i branschen och med företag från i huvudsak andra branscher. Genom kundfokus och branschöverskridande samarbete,utöka deltagande företags och personers kontaktnät till gagn för framtida samarbeten. Skall öka attraktionskraften för branschen bland kvinnor för att öka antalet kvinnliga medarbetare. Att genusfrågan uppmärksammas med svenska och europeiska regioner.

Resultat och förväntade effekter

All Aboard har fått stort genomslag i allmäna medier och båtpress. Genom All Aboard (som modell och koncept) har projektet presenterat ´upplevelsen´ vilket ger branschen ett nytt säljverktyg. All Aboard är en pågående process med möjlighet till utveckling av innovationer - genom att bidra till konkreta produktideer och åstadkomma nya nätverk. All Aboard har varit ett nav för att visa upp framtidens kreativa produkter och tjänster. All Aboard visas på ett upplevelsecentrum kring svensk båtindustri igår nu och i framtiden. All Aboards hemsida kan utgöra en kommersiell plattform för användardriven och öppen innovation. All Aboard sprids internationellt.

Upplägg och genomförande

Ett båtkoncept byggdes upp för att förtydliga och konkretisera ideerna ett gränsöverskridande utbyte mellan män och kvinnor inom en traditionellt manlig bransch - dettaför nytänkande både inom produktutveckling och marknadskommunikation. Som grund låg två förstudier med enkätundersökningar djupintervjuver och workshop. Angreppssättet baseras på företaget Ampersands teorier och metodik. Arbetet delades in i fyra huvudfaser med ett kommunikationsarbete som kulminerade i samband med lanseringen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.