All Aboard: Genusmedveten design som potential för tillväxt

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Centrum för konsumtionsvetenskap
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Utifrån en vetenskaplig studie grundad i genusteori har satsningen All Aboard, samt den kunskap och de metoder den byggde på, dokumenterats och utvärderats. Satsningen har på så vis satts in i en bredare kontext vilket innebär att kunskapen kan komma fler till godo och implementeras i andra innovationssystem. Strategier för jämställd tillväxt som fungerat och varför de fungerat diskuteras såväl som att strategier som inte fungerat har problematiserats. En modell i fem punkter som syntetiserar de lärdomar som analysen av All Aboard bidragit med har utvecklats och finns i projektrapporten.Det övergripande målet med studien var att belysa det komplexa förhållandet mellan genus, lönsamhet och innovation. Syftet är dubbelt och syftar för det första till att undersöka hur kulturella betydelser av genus och jämställdhet ges betydelse i relation till föreställningar om lönsamhet, innovation och teknologi i ett speciellt fall. För det andra syftar studien till att undersöka hur effekterna för jämställdheten ska förstås och vilka de kan vara.Sammanfattningsvis går det att säga att jämställdhet i projektet All Aboard på många sätt framstod som ett medel för att öka vinsten snarare än som ett mål i sig. Eftersom det var båtbranschen och inte jämställdhetssverige som skulle bedöma slutresultatet blev inte genus vare sig behandlat som en kompetens eller mättes som resultat. Om lönsamhet ska vara ett sätt att göra jämställdhet intressant, så måste därför frågor om vad det förväntas att ge för resultat vara tydligt problematiserat och formulerat, och vad det ger för något mer än ökad lönsamhet. även om All Aboard på ett generellt plan utmanade och ifrågasatte konstruktioner av genus så fanns det på en mer konkret nivå också begränsningar i de perspektiv som användes. I projektrapporten problematiseras innebörden av några områden som hade särskilt stor vikt; marknadsfeminism, inkludering respektive exkludering, åtskiljandet mellan ´genus som fakta´ och ´genus som politik´, om konsekvenser av att kvinnor som könvisas upp på mässor samt förhållandet mellan användardriven innovation och ´den feminina smaken´.Publikationer och presentationerPetersson McIntyre, M., under review. ´Queering All Aboard: Challenging the maleness of the leisure boat industry´. International Journal of Entrepreneurship and Small Businesses.Petersson McIntyre, M.,, under review. ´Market feminism, innovation and gender´. In: Leloarne, Séverine (ed.) L´innovation a-t-elle un genre. Presse Universitaires de Grenoble.Petersson McIntyre, M., kommande. Jämställdhet på köpet? Marknadsfeminism, innovation och jakten på den kvinnliga smaken. Vinnova-rapport.Petersson McIntyre, M. 2013. Queering All aboard. EGI: Equality, gender and innovation. Luleå tekniska högskola: 7-8 oktober 2013.Petersson McIntyre, M. 2013. Queering All aboard. Missing Links. Linköping University, , June 17-19, 2013Petersson McIntyre, M. 2013. All Aboard: gender as potential for economic growth. International work shop on gender and innovation. Grenoble, France, 30-31 May 2013.Petersson McIntyre, M. Genusvetenskapliga seminariet, Göteborgs universitet. 27 januari 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03463

Statistik för sidan