All aboard-FUNKTIONELL BÅT FÖR FRAMTIDENS LIVSSTIL

Diarienummer
Koordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Designa och bygga ett båtkoncept Presentera minst sex nya produkter eller nya tillämpningar av gamla produkter eller funktioner Finnas med i minst fem media utöver traditionell båtpress Projektet skall också bidra till att uppmärksamma användardriven innovation, att utgå från marknaden för att förändra organisationer. Projektet vill också bidra till ökad uppmärksamhet för branschen bland kvinnor.

Resultat och förväntade effekter

ökat intresse för båtbranschen generellt ökat antal kvinnor som intresserar sig för båtbranschen Bidra till nytänkande vad gäller marknadskommunikation i branschen Bidra till ökat branschöverskridande erfarenhetsutbyte

Upplägg och genomförande

Projektet baseras på den förstudie med djupintervjuer bland kvinnor och workshops med deltagande företag. Projektet delas in i fyra faser. Design-och konstruktionsfas där båtkonceptet utvecklas och innovativa lösningar och funktioner utvecklas i grupper av deltagande företag och organisationer. Byggfas där båtkonceptet byggs. Lanseringsfas som innefattar den huvudsakliga marknadskommunikationen med presentationen på Allt för sjönmässan i mars 2012 som höjdpunkten. Utvärderingsfas med extern utvärdering och slutrapport. Här kommer också beslut om hur resultatet skall förvaltas och ytterligare spridas vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.