Alfrek: En marknadsplats för nyttiggörande av forskningsresultat

Diarienummer 2014-04619
Koordinator Alfrek AB - SUP 46
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning var att lansera Alfrek.com som marknadsplats för nyttiggörande av forskningsresultat. För att uppnå detta utvecklades och testades en metodik för nyttiggörande av forskningsresultat och en teknisk plattform lanserades i beta-version. Partnerskap etablerades med branschorganisationer och bolag, men ingen konkret försäljning genomfördes som effekt av brister i inflödet av lösningar från forskare. Detta har resulterat i en omformulering av marknadsstrategin samt eftersträvan av en mer långsiktig etableringsplan.

Resultat och förväntade effekter

Av de planerade 100 lösningarna har 35 skapats. Av de planerade 70 betalande kunderna har inga fått erbjudande ännu som en effekt av bristande inflöde av lösningar från forskare samt omformulering av marknadsstrategi. Konsekvenserna av detta är att vi nu väljer att tillämpa en mer långsiktig lanseringsstrategi samt att vi gör plattformen fri i termer av att vi utesluter prenumerationsavgifter. Framtida intäkter kommer att begränsas till rapporteringslösningar för universitet som önskar få aggregerad data och rapporter avseende deras forsknings nyttiggörande.

Upplägg och genomförande

I linje med projektplanen nyttjade vi en blandning av egna och externa resurser för projektet. Ayond AB har agerat teknisk partner och stöttat, även kring fastställande av tjänstedesign. Vid sidan av detta har vi aktiverat en grupp masterstudenter från Handelshögskolan som bedrivit sin praktik på Alfrek. Detta har även kompletterats studenter inom IT som arbetar parallellt med studierna med teknisk drift och vidareutveckling 2016-. Förmågan att aktivera betydande personella resurser genom studenter, en volontär samt vår egen tid har gjort att vi fått god utväxling av projektet.

Externa länkar

Hemsida för den tekniska plattformen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.