Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Äldreboendet Flaggskeppet - fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa

Diarienummer
Koordinator Riksbyggen ek för
Bidrag från Vinnova 1 941 753 kronor
Projektets löptid februari 2021 - juni 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att fördjupa sig i förutsättningar för insamling av data och hur data kan tillgängliggöras på ett strukturerat sätt mellan olika aktörer och skapa värde. Projektets mål är att upprätta en guide genom att undersöka, kartlägga och analysera hur man kan bygga framtidens boende för äldre genom att ha fastigheten som nav för datainsamling och utbytande av data.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram en Guide som innehåller krav och projekteringsanvisning på infrastruktur och förvaltning i framtida boende för äldre. Guiden kan användas för att krav ställa och projektera framtida boenden för äldre. Projektet har skapat en digital tvilling av äldreboendet Hemstranden. I denna virtuella byggnad kan data analyseras, händelser simuleras samt ligga till grund för utveckling av nya tjänster. Den samlade effekten av projektet kan öka förutsättningarna för en mer kostnadseffektiv verksamhet, god arbetsmiljö och ökad livskvalitet för de boende.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan parterna Haparanda och Hudiksvalls kommun, Riksbyggen och RISE. Arbetet har bestått av workshops, kartläggningar, intervjuer och analyser samt i dialog med relevanta aktörer. Resultatet har sammanställts i form av en guide som ska var till stöd vid kravställning och byggnation av framtida äldreboenden. Arbetet har utförts genom 7 arbetspaket. Rigga projektet Fördjupad kartläggning Etik och integritet Omvärldsspaning Infrastruktur Framtagning digital tvilling Framtagning av guiden

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 augusti 2023

Diarienummer 2020-04107

Statistik för sidan