Aktivt åldrande - individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre

Diarienummer 2013-02780
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Energiteknik, Lund
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom anpassning av mat- och måltidskoncept för den äldre konsumenten har projektet uppnått mål och syfte. En innovativ och sammanhållen värdekedja för valfrihet i den äldres mat- och måltidssituationer, både vad gäller måltidsinnehåll och tidpunkt för måltiden. Kedjan har sträckt sig från val av måltid till omhändertagande av avfall. Det holistiska perspektivet har genomsyrat projektet. Några av de framtagna produkterna finns på marknaden. Produkter och koncept har tagits fram utifrån önskemål och behov hos målgruppen.

Resultat och förväntade effekter

Deltagande partner har utvecklats i samverkan med varandra och inom projektet tillsammans utvecklat nya behovsanpassade tjänster, funktioner och produkter. Detta i form av nya livsmedel, förpackningar samt beställnings- och distributionssätt. Nytänkande för att uppnå ett helhetskoncept kring mat för äldre har gagnat samtliga deltagare. Med nya och innovativa affärslösningar som skapar interaktion mellan näringsliv och offentlig sektor borgar för hållbara och långsiktiga lösningar av hög kvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har bestått av partners från akademi, handel, näringsliv och samhälle under ledning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/RISE. Arbetssättet har varit både tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt då genomförandet byggt på samverkan mellan olika kunskapsområden och professioner. Projektet genomfördes stegvis och där de olika arbetspaketen samverkat för att kunna uppnå mål och vision. Genomförandet har fungerat väl och kunnat hållas samman genom gemensamma projektmöten för att upprätthålla samsyn mellan deltagande partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.