Aktiviteter för att öka medvetenheten om vikten av innovationer inom hälsa och vård 2013-2014

Diarienummer 2013-04854
Koordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Bidrag från Vinnova 775 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

I samarbete med Vinnova och andra aktörer har tidningen Dagens Medicin arrangerat en serie aktiviteter under 2013 och 2014 i syfte att ge ökad uppmärksamhet åt vikten av klinisk forskning och innovationer inom vård och hälsa. Detta har skett genom att etablera forum och mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte, samt genom att anordna tävlingar som belönar goda exempel på innovationer till nytta för sjukvård och patienter. Genom att sprida kunskap om goda exempel har vi inspirerat till nytänkande samt drivit opinion i dessa frågor.

Resultat och förväntade effekter

Under 2013 och 2014 har följande aktiviteter genomförts: IT i vården-dagen med IT i vården-priset den 27 november, äldrelivsdagen den 5 december, Sjukvårdens forskningsdag den 30 januari, Life science-dagen den 14 maj, IT i vården-dagen och IT i vården-priset den 27 november 2014 samt utdelningen av Athenapriset den 4 december 2014.

Upplägg och genomförande

Dagens Medicin har ansvarat för det praktiska genomförandet av samtliga arrangemang som nämnts ovan. VINNOVA har deltagit i utformningen av program, medverkat på plats och i juryarbete för priser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.