Aktiv kylning av passivhus

Diarienummer
Koordinator NIKE ARKITEKTUR AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - oktober 2012
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Projektet har undersökt möjligheten att utnyttja dels luftöppenheten och värmelagringskapaciteten hos Träullit Helväggselement för att kyla lågenergihus/passivhus sommartid och dels att utveckla en väggventil som tillåter ett luftflöde under natten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det går att använda Träullit Helvägg som ett kylande elemtent under sommarmånaderna för att sänka inomhustemperaturen i lågenergihus/passivhus. Den tänkta väggventilen visade sig dock ha för liten kapacitet för att kunna kyla hela väggen vilket resulterade i en produktionsmetod vi grundläggning med platta-på-mark. Effekten av projektet har hela tiden varit knutet till användandet av Träullit Helvägg. Om fler passivhus byggs med Träullit Helvägg så kommer risken för övertemperaturer sommartid att kunna minimeras.

Upplägg och genomförande

SPs simuleringar angående luftflöden och kylande effekt visar att det går att sänka inomhustemperaturen sommartid i lågenergihus/passivhus. Väggventilen visade sig ha för dålig verkan så arbetet fick ställa om fokus från en ny produkt, väggventilen, till att ta fram en lösning utifrån redan kända produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01562

Statistik för sidan