Aktiv kvotreglering

Diarienummer 2016-03331
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för reglerteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Syfte och mål

Målen för projektet var att 1. Undersöka hur svensk processindustri löser kvotreglerproblem idag. 2. Undersöka behövet av en förbättrad funktion för kvotreglering. 3. Ta fram en lättanvänd metod för aktiv kvotreglering. 4. Implementera den nya metoden i industriella styrsystem. 5. Testa den nya metoden industriellt. De första fyra punkterna är genomförda och den femte punkten kommer att genomföras under den närmaste månaden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visade att kvotreglering är ett mycket vanligt problem inom processindustrin. Ungefär 15% av alla regulatorer arbetar med detta problem, vilket innebär flera hundra i en normalstor processindustri. Behovet av en förbättrad funktion finns, eftersom dagens lösningar inte kan hantera alla de störningar som förekommer. Vi har tagit fram en ny effektiv metod som hanterar alla de störningar som kan uppkomma. Simuleringar visar att metoden fungerar bra och den är enkel att implementera i dagens styrsystem.

Upplägg och genomförande

Upplägget att dela projektet i två delar har visat sig mycket bra. I den första delen har vi tagit reda på vad som finns på marknade och vilka problem dagens processindustri har. I den andra delen har vi tagit fram en ny metod som hanterar de problem som inte hanteras av de metoder som processindustrin använder idag. De industriella testerna är planerade och kommer att utföras inom kort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.