AFISmon: Utveckling av ett automatiskt provtagningssystem för monitoring av biogeokemiska processer

Diarienummer 2013-05552
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Science for Life Laboratory
Bidrag från Vinnova 438 634 kronor
Projektets löptid januari 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Mikroorganismer är de drivande katalysatorerna för biogeokemiska kretslopp i havet. Med metatranskriptomik - analys av mRNA i mikrobiella samhällen - kan man utläsa vilka biogeokemiska processer som är aktiva i ett havsvatten-prov. Dock bryts transkripten snabbt ned vilket försvårar analyserna. Projektet syftar till att utveckla en automatisk vattenprovtagare som kemiskt konserverar mRNA i provet då detta tas. Provtagaren kan sitta på t.ex. en boj och konserverar provet i ett antal dagar för senare upphämtning. Protokoll har också optimerats för optimal provkonservering.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckat utveckla en väl fungerade prototyp för autonom vatten-provtagning som konserverar mRNA i provet vid provtagnings-tillfället.

Upplägg och genomförande

Protokoll för optimal konservering av mRNA har utvärderats på artificiella såväl som på riktiga mikrobiella samhällen (havsvatten-prover) genom att analysera kvalitet och kvantitet av mRNA efter konservering och genom att jämföra metatranskriptom-profilen före och efter mRNA konservering.

Externa länkar

https://www.bonusportal.org/projects/innovation_2014-2017/afismon

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.