Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Diarienummer
Koordinator Spira Energy AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att ta fram en strategi för Spira Energy ABs hantering av immateriella tillgångar. Efter genomfört projekt har bolaget nu en tydlig strategi för fortsätt hantering av immateriella tillgångar, på ett sätt som förstärker bolagets affärsplan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i att stärka bolagets förutsättningar för att nyttja immateriella tillgångar som ett verktyg för framgång.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt plan. Projektet innehöll tre delmoment: Moment A: Identifiering och ägandefrågor Moment B: Omvärldsanalys Moment C: Framtagande av strategi och plan för genomförande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2018-04943

Statistik för sidan