Additiv Tillverkning av Komplexa Keramiska Kärnor för Percisionsgjutning

Diarienummer 2016-01925
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 414 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien syftade till att utvärdera applicering av 3D-printade keramiska kärnor och s k modeller i plast (för gjutning av formhalvor/delar i gips) för precisionsgjutning av aluminiumkomponenter. Studien hade två huvudsyften: 1) Utvärdera möjligheten att producera kärnor och formdelar med hög dimensionell noggrannhet och ytfinhet via additiv tillverkningsteknik (AM). 2) Värdera miljöpåverkan med AM-tillverkning i förhållande till det konventionella konceptet med tillverkning av kärnor resp gjutformar i gips.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien visade att 3D-printade keramiska kärnor och modeller i plast motsvarade de krav som ställs på såväl dimensionell noggrannhet som ytfinhet vid precisionsgjutning av Al-komponenter. Producerade keramiska kärnor uppvisade ~50% bättre ytfinhet än gipskärnor. Försök med Al-gjutning visade dock att styrkan hos de 3D-printade kärnorna behöver förbättras. 3D-printade modeller i plast fungerade väl för tillverkning av gjutformar i gips. LCA indikerade mindre miljöpåverkan med 3D-printning jämfört med nuvarande gipsteknik för produktionsserier på mindre än 15 enheter.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes i samarbete mellan Swerea IVF och Ventana Hackås. Swerea IVF bidrog med kunskap och kapacitet inom olika AM-teknologier och Ventana Hackås bidrog med expertis inom precisionsgjutning av Al-komponenter. För att demonstrera konceptet göts en lamphållare via användning av 3D-printade keramiska kärnor samt modeller i plast. En översiktlig LCA genomfördes för att få en bild av den miljömässiga påverkan som det föreslagna AM-baserade tillverkningskonceptet för precisionsgjutning ger i förhållande till nuvarande teknik baserat på kärnor och formar i gips.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.