Adaptiv automatisering av spendanalyser

Diarienummer 2014-04607
Koordinator Effective Sourcing EFFSO AB
Bidrag från Vinnova 1 905 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ´Adaptiv automatisering av spendanalyser´ syftar till att genom dataforskning och utveckling av dataprogram ta fram unika mjukvarumoduler med avancerade funktioner för extrahering, bearbetning och jämförelse av stora mängder inköpsdata. Målet med projektet är att genom dataforskning och utveckling av dataprogram utveckla unika mjukvarumoduler med avancerade funktioner för extrahering, bearbetning och jämförelse av stora mängder inköpsdata. Projektet ska resultera i ett innovativt spendsy-stem avsett för en internationell marknad.

Förväntade effekter och resultat

Ny kunskap inom bl.a. algoritmutveckling, datalagringsstrategier och metoder för automatisk datakonvertering ger betydande tekniskt nivålyft. Nytt affärsområde bildas. 2020 bedöms vi bli marknadsledare inom spendsystem med en marknadsandel om 60 % i Sverige och globalt 5 %. Vår exportandel ökar till ca 20 % inom fem år från produktlanseringen. Beteendet på marknaden för spendanalyser förändras i grunden. I och med att manuell analys automatiseras kommer produktiviteten vid spendanalyser att effektiviseras, vilket blir särskilt betydelsefullt inom offentlig sektor.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetspaket 1 (AP1): Aktiviteter syftande till att specificera den konceptuella teknikmodellen av systemet inklusive den svarta lådan och benchmarkfunktionen. AP2: Utveckling av AEP-modulen och benchmarkmodulen. AP3: Syntes av de framtagna lösningarna i en betaversion av det nya spendsystemet. Systemtester och optimeringar av de ingående modulerna. Tidplan: 16 månader med start i november, 2014. Den interna projektgruppen kompletteras med externa konsulter med kompetens inom utveckling av avancerade datasystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.