Adaptiv automatisering av spendanalyser

Diarienummer 2014-04607
Koordinator Effective Sourcing EFFSO AB
Bidrag från Vinnova 1 905 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla unika mjukvarumoduler med avancerade funktioner för extrahering, bearbetning, och jämförelse av stora mängder inköpsdata. Detta har uppfyllts till fullo. Användare kan nu göra allt detta själv i en så kallad self-service produkt som lanserats under namnet Spendency. Produkten har internationellt prisats som den mest kundvänliga på marknaden av internationell aktör (SpendMatters) som är specialiserad på att utvärdera mjukvara nischade för inköpsmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

Produkten har blivit väldigt väl mottagen av marknaden. Effso har fler och djupare kundrelationer tack vare produkten, och kunderna upplever att de kan arbeta faktabaserat och proaktivt i deras inköpsarbete. Produkten står nu inför att även lanseras internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits med interna resurser som stått för djup inköpskunskap, kombinerat med externa resurser som bidragit med stort kunnande om hur man bygger en skalbar systemlösning, såväl gällande systemarkitektur som systemdesign. Dessa två kompetenser i förening har tagit fram en produkt som är enkel att implementera och smidig att använda. Budgetmässigt estimerades behovet av externa resurser väl, medan projektet har krävt mer interna resurser än vad som uppskattades inför projektstart.

Externa länkar

Hemsida för produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.