Active Converter Dolly testing

Diarienummer 2015-03054
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 494 400 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Verified improvements of vehicle combination performance in low and high speed. Verification of the active dolly itself, as a platform for further research and development.

Förväntade effekter och resultat

The tests will serve as base for several international publications. The work is important for both truck OEMs, e.g. Volvo GTT and Scania, as well as trailer/dolly OEMs, e.g. Parator.

Planerat upplägg och genomförande

The total project includes preparation of the dolly itself, functionality development and verification. This funding application focuses on the verification, which will be: Low speed tests with dolly in A-double combination in June 2015. At least the low speed off-tracking will be tested in 90 degree turn with 12.5 m outer radius. Other low-speed manoeuvres can include reversing. High speed tests with dolly in A-double combination in September 2015. At least the high speed lane change rearward amplification and yaw damping will be tested in 60, 70, 80 km/h.

Externa länkar

Fullscale experiment platform for long truck combinations with actuated dolly as an enabler for long HCTs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.