Active Converter Dolly testing

Diarienummer 2015-03054
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 494 400 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

The project aimed at practical verification of improvements by steerable dolly, of low and high speed manoeuvrability for an A-double combination vehicle (tractor,semitrailer, dolly semitrailer, 32-34 meters, 60-80 ton). Low speed test where completed successful, while high speed tests were only initial but promising.

Resultat och förväntade effekter

The solution with steerable dolly is very promising since it facilitates safe introduction of longer heavy vehicles. Longer heavy vehicles facilitates transport, energy and CO2 efficiency. Swept path width for low speed manoeuvrability (12.5 m radius, 90 deg turn) can be reduced with approximately 40%. Rearward amplification for high speed lane change can be reduced almost to same values of a tractor+semitrailer.

Upplägg och genomförande

Build and control design was carried out in earlier project. The Vinnova project enabled practical verification.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.