Action Innovation - gemensamt kunskapsbyggande för stärkt innovationskraft i offentliga verksamheter

Diarienummer 2013-02747
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 706 946 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tillämpat och utprovat metoden Action Innovation genom två lärprogram. 13 organisationer har deltagit i projektet och varje organisation har producerat två rapporter var baserat på studier av innovationsarbetet i en annan organisation. Genom dessa studier har empiriskt material samlats om hur innovationsarbete går till i offentlig sektor. Metoden Action Innovation har vidareutvecklats genom dessa två lärprogram. Action Innovation har tydliggjorts som metod för undersökning, spegling och lärande.

Resultat och förväntade effekter

I projektet Action Innovation har 13 organisationer från offentlig sektor deltagit. Genom projektet har deltagarna lärt sig mer om innovationsarbetet i offentlig sektor och därmed ökat sin förmåga att förstå och bedriva innovationsarbete. Metoden Action Innovation har vidareutvecklats. Metodförbättring har skett, baserat på empiriska observationer och teoretisk analys, av analysmodell, intervjuguide, undersökningsinstruktioner, rapportmall och presentationsmall.

Upplägg och genomförande

Projektets fokus är innovation i offentlig sektor; hur man bedriver innovation och hur man lär sig mer om innovation. Linköpings universitet och Governo AB har bedrivit projektet tillsammans med 13 organisationer från offentlig sektor. Dessa organisationer har deltagit i två samlärandeprogram för att öka sina kunskaper om innovation samtidigt som bidrag till generell kunskapsutveckling ges. Dessa samlärandeprogram har genomförts med stöd av metoden Action Innovation. Varje organisation har studerat innovationsarbete i en annan organisation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.