Accurate Estimation of Remaining Useful Life of a Component in Industry

Diarienummer 2015-04779
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 1 306 415 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Industry Outgoing 2015-09-16

Syfte och mål

Syftet med projektet var att projektledaren ska bli en världsklassexpert på beräkning och statistik analys av återstående nyttig livslängd av industriell komponent. Nya uppfinningar som ABB vill patentera och använda i framtida produkter tillsammans med vetenskapliga artiklar visar att målet har uppnåtts. I sitt keynote tal på en IEEE-konferens presenterade tekniskt chef för ABB konsern resultatet av projektet under titeln "Prescriptive service solutions for marine applications: an example remaining useful lifetime of bearings in Azipod".

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren fick djupare kunskaper om livslängdsberäkningar, IoT, förebyggande underhållsplanering, modern maskininlärning och användning av Bayesiansk statistik. Projektet gav honom ett mer akademiskt förhållningssätt till sin forskning, förbättrade sitt akademiska nätverk, gav honom ledarskapsutbildning och gjorde det möjligt att faktiskt utnyttja sin ställning som docent vid Jyväskylä universitet. Detta projekt bidrar till projektledarens möjligheter att nå nästa steg i sin forskarkarriär pä ABB, Senior Principal Scientist

Upplägg och genomförande

Projektledaren har uppnått målet genom att arbeta hälften av hans arbetstid vid Jyväskylä universitet. Arbetet omfattade alla processer som behövs för att bli expert på livslängdberäkningar: utföra litteraturstudier, analysera och testa tillämpligheten av senaste fynd i forskning genom att använda data från pilotfallet, skriva vetenskapliga artiklar; allt detta tillsammans med senior forskare och besökande professorer vid universitetet. Handledning av doktorand och föreläsningar var också viktiga delar av lärprocessen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.