Access technologies: multiple access, multiple users, multiple distributed antenna systems, Part II.

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 248 400 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat