AAL Forum 2013 & Executive board/General Assemble

Diarienummer 2013-05554
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 15 596 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2013
Status Avslutat