A Novel multijunction capillary isoelectric focusing fractionator for proteomics

Diarienummer 2015-04105
Koordinator Biomotif AB
Bidrag från Vinnova 2 542 582 kronor
Projektets löptid september 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Vi har byggt att antal pI Trap prototyper, ett nytt separations verktyg för proteomik studier. Fem (5) instrument har redan installerats för utprovning och feedback hos klienter i Sverige, Holland och Frankrike. Detta var ett att våra främsta mål med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat ett nytt analytiskt seperations instrument som kommer att vara mycket viktigt i Proteomik laboratoriet. Vi har levererat ett instrument vars metod är baserat på isoelektrisk fokusering av peptider och proteiner i komplexa matriser såsom blodplasma. Vårt pI Trap instrument har inkluderats med ett protokollför protein fraktionering inom ´deep-proteomics´. Detta öppnar för nya möjligheter inom detta forskningsfältet.

Upplägg och genomförande

Vi säljer pI Trap instrumentet till kunder som forskar inom proteomik området. Ett antal klienter har identifierats som “early adopters” villiga att investera tid och pengar för att utvärdera ny teknologi som kan ge dem en fördel inom sitt forskningsområde.

Externa länkar

pI Trap instrument for separation of complex biological samples

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.