Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

A blockchain-based solution for digitization of the mortgage market (trace:original)

Diarienummer
Koordinator ENIGIO TIME AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Enigio Time har genomför en marknadsanalys samt tagit fram en affärsplan för kommersialisering av lösningen trace:original i Europa och resten av världen. Slutsatsen är att det finns en mycket stor och global marknad för denna lösning samt att det just nu finns ett markandsfönster för denna lösning och vi har för närvarande ett försprång jämfört med konkurrenter. Samtliga mål med detta arbete har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av marknadsanalysen och affärsplanen visar att vi har ett fantastiskt marknadsfönster eftersom vi är så pass tidiga jämfört med våra konkurrenter. Att bli synliga och ta marknadsandelar inom Europa är nu mycket viktigt. Eftersom vi är så pass tidiga med vår tekniska lösning innebär det utmaningar att få finansiering i form av riskkapital, vilket gör att bidrag inom Horizon 2020 är ett strategiskt mycket viktigt nästa steg för att kunna uppnå denna ambitiösa plan.

Upplägg och genomförande

I början ägnade vi mycket tid åt att samla data och statistik för olika marknader och geografiska områden. Därefter sökte vi efter befintliga lösningar, konkurrenter och alternativa lösningar. Detta arbete kompletterades med ett stort antal intervjuer med relevanta personer inom respektive marknad. För affärsplanen använde vi våra erfarenheter från befintliga kunddialoger om trace:original. Med hjälp av statistik och intervjuer tog vi fram estimat på kostnader för befintliga lösningar och genom intervjuer fick vi även indikationer på betalningsviljan för dessa erbjudanden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05096

Statistik för sidan