WEEE ID - kunskap och teknik för mer hållbar återvinning av elektronikskrot

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla en automatiserad identifierings- och sorteringsprocess för elektronikavfall (WEEE). Projektet var lyckosamt i detta och kan presentera en demonstrator som kan identifiera och sortera ett stort antal produkter. Med demonstratorn är det möjligt att ersätta delar av det manuella arbete som i dag är den vanligaste metoden för sortering av WEEE och samtidigt uppnå en ökad återvinningsgrad genom bättre sortering. Den kunskap som genererats om WEEE-produkters materialinnehåll ger förutsättningar för en mer anpassad hantering.

Resultat och förväntade effekter

Demonstratorn fungerar bra och är redo för kommersiell användning redan nu. Den kan enkelt utrustas med fler separationsenheter vilket möjliggör sortering i ett närmast oändligt antal fraktioner. Tester gjorda under projektet visade på en hög utsorteringsgrad av ett stort antal produkter. En framtagen hållbarhetsbedömningsmetod tillför något nytt inom elektronikåtervinning då det inte finns så mycket gjort sedan tidigare. Genererad kunskap och teknik har direkt lett till deltagande i två nya projekt; ett inom Horizon 2020 och ett om identifiering av fisk.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av demonstratorn är ett exempel där slutresultatet är en, beroende på användningssätt, marknadsmogen teknik. Produkt- och processutvecklingen skedde löpande med praktiska tester för att optimera demonstratorns funktionalitet och identifiera förbättringsområden. Andra viktiga delar i projektet var t ex modellering och metodutveckling med syfte att väga in hållbarhetsaspekter samt att generera ökad kunskap om WEEE-produkters materialinnehåll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.