VITUM VIrtuell Turbinmoduldemonstrator

Diarienummer 2014-00911
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 6 125 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt syftade till att demonstrera hur innovativa lösningar kan utformas då traditionella modul och komponentgränser utmanas. En hårdvarudemonstrator på modulnivå har utvecklats och använts inom ramen för projektet. Projektet har även utvecklat och demonstrerat teknologier och förmågor som möjliggjorde att designutrymmet utökades till att omfatta flera komponenter i en turbinmodul. En modulintegrerad turbinstrukturdesign användes som ett konkret fall för att driva arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Leverabler från projektet var att skapa en öppen plattform i form av variabla geometrimodeller vilka användes och anpassades till alternativa motorkonfigurationer. Vidare etablerades ett nätverk och infrastruktur mellan företag, institut och universitet som arbetade tillsammans i en hårdvarudemonstrator på ett effektivt sätt.

Upplägg och genomförande

Projektet var en del av forskningsklustret Värdedriven utveckling på GKN i Trollhättan, i tät samverkan med klustren för Varma strukturer och Produktionssystem. Projektet byggde vidare på forskningsresultat som utvecklats i tidigare/pågående forskningsprojekt, varför seniora forskningsresurser utgjorde basen i arbetet. Flera studentprojekt genomfördes och många personer från GKN var delaktiga vilket ledde till ett effektivt samarbete med de involverade högskolorna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.